bendetacom

+1 888 123 4567

ฉีดฟิลเลอร์กับ4 ข้อควรรู้ก่อนฉีด

การฉีดฟิลเลอร์ คือ การฉีดสารเติมเต็มใช้สำหรับแก้ปัญหาผิว ริ้วรอยร่องลึกและบริเวณต่างๆของใบหน้า โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ชนิดชั่วคราวและกึ่งถาวร โดยชนิดชั่วคราวจะเป็นสารในกลุ่มไฮยาลูรอนิค แอซิด หรือ (HA) ในการฉีดครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี ส่วนชนิดแบบกึ่งถาวร ในการฉีดครั้งหนึ่งอาจอยู่ได้นานเป็น 10 ปีโดยแพทย์ส่วนใหญ่จะไม่แนะนำชนิดแบบกึ่งถาวร เนื่องจากส่วนใหญ่มักไม่สามารถสลายไปได้เองตามธรรมชาติเหมือนกับกลุ่มสารไฮยาลูรอนิค แอซิด และหากเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาจะทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างยาก